Contemporary Arts > Janine Nessler

Janine Nessler

Janine Nessler (France, 1925)

"Quand on travaille, il faut tout oublier. Il faut non seulement plus savoir ce que l'on est, avoir oublié tout ce que l'on sait, ce que l'on a pu apprendre, ou ce que l'on croit qu'on a appris, et être totalement libre. Je pense que c'est le grand secret de l'art, de pouvoir être libéré de tout, car c'est à ce moment là que l'on est vrai."


“Ik weet niet wat dit wil zeggen. Indien dit niet vernietigd wordt, dan laat ik een bijkomende onwetendheid na, om een een nieuwe kunde mogelijk te maken.”

» CV & Biography

CV & Biography

De kunstenares heeft zich vrijgemaakt van de dwang van het onderwerp, door het uitvinden van vormen die overeenkomen met haar opzoekingen om het 'obstakel' te overstijgen en een diepere beroering te weerspiegelen als de werkelijkheid. Je moet niet geremd geraken door één element dat slechts een plastische bedoeling heeft, het voorwerp is ondergeschikt, het doet er niet toe dat het 'herkenbaar' wordt, het voorwerp is slechts - in haar mentale voorstelling - een ondersteuning en een voorwendsel voor het concept, hetgeen steeds het resultaat is van een lang rijpingsproces.?? 

Bewust van de waarde van de oude meesters en van de traditie die ze ons hebben nagelaten – alle wegen openend naar de ontdekking – laat Nessler haar bedenkingen die hier verder tot uiting komen, deel uit maken van haar afgelegde en één van de meest gepassioneerde weg. Na de leerschool “die een half leven kan duren” heeft ze zich volledig toegelegd op een volledige ontleding van haar ‘kunnen’. Ze heeft een nieuwe esthetiek in de wereld geroepen, waarin alles onderzocht wordt, zonder te vervallen in auto-satisfactie. Deze ontzorging om zich te bevrijden van het carcan van het ontdekte, eist grote opofferingen.?? Echter, meer dan wat we kunnen zien, zijn haar gedachten vol van onzekerheden, “de roes van het oneindige mogelijke” – het zelf ingenomen zijn, dit alles is de basis van haar groeiende verbeelding.?? Dat de rekening van haar werk zeer uitgewerkt is of niet, de spontaniteit die Nessler weet te behouden ten overstaan van haar baan met schijnbaar gemak, zou vragen kunnen doen rijzen met betrekking tot de snelheid van uitvoering. Dit alles is slechts ritme, cadans van de lichamen en zuchtjes. Ze weet hoe je een sfeer oproept, zelfs de meest vergankelijke, met verbazingwekkende scherpte. Dus sommige schilderijen lijken ‘onvoltooid’ of gewoon geschetst, om krachtiger over te komen. De kunstenares kent weldegelijk het belang van de onmiddellijke perceptie en de subtiele relatie die gelegd wordt tussen emotie en bewustzijn om de harmonieuze samensmelting van gebaar en gedachte mogelijk te maken, dat het effect van 'oplaaien' geeft, de energie van het moment. ??Haar penseel, vaak verdeeld, breekt de continuïteit van de lijnen in een levendig ritme en dynamiek waarin de logica van het concept domineert. De penseelstreek die doet denken aan een zeker ‘curvelisme'. De Japanse stijl volgt niet noodzakelijk de natuurlijke contour vormen. Deze strekt zich soms uit in parallelle of gebroken lijnen om een andere visuele perceptie te geven met inachtneming van de kleurrijke relatie tussen balans, massa en beweging. Net als de Oriëntalisten, houdt ze van de kleuren van het zonlicht die in elkaar versmelten. Het werk van Nessler duidt op een constante en interessante verkenning van het "gat van het licht" en clair-obscur. Dit fenomeen is een ware behoefte van de kunstenares, die ernaar streeft om het wonderbaarlijke aspect te doorboren en aantoont in staat te zijn om haar kunst op het om het doek te internaliseren. Een subtiel spel van pigmenten en schijnbare vervormingen schept veelvuldige nuances.?? 

Op haar favoriete thema van de onderwaterwereld en vooral het zeilen – wat haar driehoekige visie wordt genoemd, gebruikt Nessler een ingenieus handgemaakt ritme waardoor lichtgevende trillingen en bundels ontstaan, met een andere intensiteit. Zoals de zwelling van een zeil een bepaalde indruk geeft van de wind, de notie van leegte en volheid, van balans en instabiliteit, doet zij ons het bestaan der dingen benaderen. De kunstenares heeft de reflectie van Goethe goed begrepen: "Architectuur is verstening van het licht,” daarom is haar kunst niet gebaseerd op het 'architectonisch model' maar werkt het vooral op een zeer uitgebreid structuralisme. Deze schilderkunst die niet abstract is, maar gemaakt is van abstractie "om intelligentie niet te begrenzen tot redelijkheid," doet enkele visuele vooroordelen sneuvelen. 

Sommigen zullen misschien van mening zijn dat Nessler de normale gang van zaken heeft ondermijnd, dat wil zeggen, hun eigen identiteit. Vertaalt deze kunst niet een echte visie, buiten een wereld die te vol gebouwd is? Is er nu niets objectiever dan de werkelijkheid? Vanaf het begin is het een vereiste dat het doek gemaakt wordt van  fragmentarische concentraties, het interpreteren van plannen en lichtgevende fusies. Een zorgvuldige observatie laat het ontdekken van het evenwicht van juxtaposities, hun aanvulling en een onderliggend grafisch onderzoek.?? Nessler’s reflectie is een wenk naar 's werelds kleinste component, deel van de rest van de schepping. Ervan overtuigd dat alles om een 'logische axe' draait in het universum, heeft de kunstenares geprobeerd een functionering te gebruiken die gebruik maakt van asymmetrie en 'misvormingen' om de verborgen orde der dingen in benaderen, consistentie te recreëren in de complexe dynamiek van de elementen. "Kunst geeft niet weer wat zichtbaar is, maar maakt zichtbaar," zei Paul Klee. Wat ze ons ook onthult is de link met het oneindige, de symbolische passage naar de bereikbare droom, de relatie tussen licht, energie en materie. De kunstenares denkt dat er temperamenten zijn die zo krachtig zijn dat ze weerstaan aan alle karakteriele of originele referenties om er de betekenis van te begrijpen. Nessler behoort zeker tot deze laatste. Exclusief, een stijl die rechtstreeks naar het belangrijkste gaat. Haar schilderkunst is de uitdrukking van een vurige geestelijke verheffing. ??Ze nodigt je uit om te reizen in een ander systeem, een andere dimensie, als een sleutel die de deur van de tijd/ruimte zou openen. Ze knoopt een relatie aan en achtervolgt ons met verontrustende waarnemingen van licht die ons terugbrengen naar de diepten van onszelf, onze ware identiteit. Zonder bepaalde stromingen te ontkennen – onder anderen Bonnard, Degas, Cézanne, Matisse, Dufy en hun rijke invloeden – heeft de kunstenares altijd de mogelijkheid gehad om er zich van te distantiëren en haar eigen krachten te doen gelden en zich te laten dragen volgens haar intuïtie naar de ontdekking van een interne waarheid. In alleen de bekommernis van een totale eerlijkheid is ze nooit gezwicht voor de zakelijke kansen die onvermijdelijk zouden geleid hebben tot een compromis: geen gemakzucht en geen improvisatie, laat daar geen misverstand over bestaan. In deze kunst is dit het resultaat van een zorgvuldige observatie en grote nauwkeurigheid.Kracht en vitaliteit vullen zich paradoxaal aan bij Nessler, met grote gevoeligheid, wat soms leidt tot een 'verdeeldheid' in de emotionele openbaring van tegengestelde energieën. Ten prooi aan tegenstrijdige spanningen, mengen de sterkste impulsen zich met de meest poëtische of melancholische uitdrukkingen in de mallemolen van de schepping van “dit lijden dat de overgang van de ene toestand naar de andere is, de passage van onrust binnen naar de uitdrukking van schoonheid,” concluderen we maar al te vaak het ontbreken van hetgene voor ons onzichtbaar is en streeft om het verborgene vast te leggen. Haar voorplannen breken nooit de ruimte, ze zijn een indicatie van essentiële secundaire plannen. Dit is hoe haar schilderijen, die men niet altijd op het eerste gezicht kan ontleden, ons dwingen om haar spel te spelen en een zekere medeplichtigheid vereisen zodat het werk tot zijn volle waarde komt, vol actie. Zij verwijdert het kader, en dan vermengt haar schilderwerk zich met zijn basis en wordt zo ook een stuk van het heelal, en geeft het een etherische dimensie aan de aardse wereld.?? Bewust zijnde dat kunst een fundamentele basis is voor kennis, is Nessler niet alleen getuige van haar tijd, maar ook vanuit een mutatie perspectief, een visionair van haar eigen toekomst en verleden "tot aan de wortels" altijd op zoek naar het transcendente. Deze schilderkunst zou kunnen vergeleken worden met een theater van Beckett: de personages, niet-substantiële schaduwen, androgene koppels vanop de rug gezien, silhouetten die geschetst zijn en als uit het niets tevoorschijn komen, kijken, samen met ons, haar eigen tijdloos spektakel waar de lichamen zich onderwerpen aan vreemde rituelen. Zowel onze schaduw als ons licht, ze benadrukken onze afstand ten aanzien van onszelf. In deze transparante en stille menigte, ontdekt men haar geheim op slechts een paar geaccentueerde, maar met een gesuggereerde schoonheid. Sommige esoterische connotaties herinneren door sommige aspecten aan Chirico en de openbaring van de intersubjectieve wereld en die van alle mogelijke werelden, de innerlijke werelden. Met een levendige authenticiteit en veel sensualiteit wekt Nessler ons onderbewustzijn op en weerhoudt onze aandacht met haar verbazingwekkende kracht van analogieën. Iedereen vindt zijn gading in dit werk: "het nu van de toekomst," spiegel van de eeuwigheid, de zoektocht naar het universele en een andere notie van het voorbijglijden van de tijd. Zij laat ons een beetje transhistorische kennis ontdekken, het lostrekken van de onomkeerbare biologische tijd… In zekere zin herboren worden.

 

Expositions:?

2015  ML Design Gallery, Antwerp??
2007  Maison du Cygnes, Six-Four-Les-Plages??
1990  Galerie Etienne de Causans, Paris??
1986  Galerie Claude Ovadia, Paris??
1985  Tinos, Grèce??
1985  Galerie du Marais, Paris??
1977  Galatee Gallery, Paris??
1977  Lyon??
1969  Galerie Henquez, Paris??
1969  E.J.Korvette Art Gallery, New York??
1967  Galerias Yela, Lisbonne??
1965  Galerie des Arts, Paris???Awards:?

- Prix Fénéon
- Prix du Portrait?
- Prix Kahnweiler???


Salons:?

- Salon National des Beaux
- Arts?- Salon des Indépendants?
- Salon des Artistes Français
- Salon des Femme Peintres
- Salon d'Automne?
- Salon Populiste?
- Salon Comparaison???Collections:??

Purchase by the French State: Ministère de la Culture, and Centre d'Information Civique.?

Personal collections in France, Switzerland, Belgium, Portugal, USA and Japan.